Algemene inligting

  • Die departement sal nog hul inligtingsessie hou in verband met 2023 se registrasie. 

  • Hou die spasie dop vir enige verdere inligting. 

  • Indien u wel belangstel om te registreer vir 2023, kontak gerus ons kantoor vir verdere inligting.

Neem Kennis

Die volgende moet saam met die registrasie vorm ingedien word:

  • Gesertifiseerde afskrif van Ma (Voog) se ID.

  • Gesertifiseerde afskirf van Pa (Voog) se ID. 

  • Bewys van ouers (Voogde) se adres (Gesertifiseerd).

  • Die oorspronklike rapport van die vorige skool.

  • Geboortesertifikaat.

  • 2 foto's van die leerder (verkieslik die grootte van ID foto's). 

Graad 8 Registrasie 2023

U kan die volledige vorm, sowel as die addisionele inligting aan die volgende adres stuur. 

Navrae

Me. C. Snyman: ontvangs@bastionhs.co.za

Me. L. Jonker;Me. E. Boshoff en Me. E. Cornelius