Algemene inligting

Die volgende moet saam met die registrasie vorm ingedien word:

  • Gesertifiseerde afskrif van Ma (Voog) se ID.

  • Gesertifiseerde afskirf van Pa (Voog) se ID. 

  • Bewys van ouers (Voogde) se adres (Gesertifiseerd).

  • Die oorspronklike rapport van die vorige skool.

  • Geboortesertifikaat.

  • 2 foto's van die leerder (verkieslik die grootte van ID foto's). 

Graad 8 Registrasie 2022

Graad 9 -12 Registrasie 2022

U kan die volledige vorm, sowel as die addisionele inligting aan die volgende adres stuur. 

Navrae

Me. C. Snyman: ontvangs@bastionhs.co.za

Me. L. Jonker;Me. E. Boshoff en Me. E. Cornelius